Inne służby

Inne służby


Centrum Powiadamiania Ratunkowego OPR
z dowolnego telefonu – 601 100 100

Centrum Powiadamiania Ratowniczego
z telefonu komórkowego
112

Państwowa Straż Rybacka
11-500 Giżycko, ul. Łuczańska 1
+48 600 243 643

Pogotowie Energetyczne – czynne całą dobę
+48 87 428 74 47

Policja/Komenda Powiatowa
11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 26
tel. 997; 87 429 92 00

Straż Miejska
11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 14
+48 87 732 41 21

Straż Pożarna
11-500 Giżycko, ul. Białostocka 2
tel. 998; 87 429 91 00

Żandarmeria Wojskowa
11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 3
+48 87 429 43 62


Miniatura: 2007-07-30 13:01:40 wopr2 (798) Miniatura: 2007-07-30 13:01:06 straz (796) Miniatura: 2007-07-30 13:00:30 policja (794)

Miniatura: 2007-07-30 13:00:10 policja wodna (793) Miniatura: 2007-07-30 13:01:26 wopr (797) Miniatura: 2007-07-30 13:00:50 straz2 (795)


Media RSS

Archiwum informacji