Szlakiem Krzyżaków

Szlakiem Krzyżaków


Jez. Ryńskie – Tałty – Jagodne – Niegocin – Kisajno – Dargin ? Dobskie

(szlak niebieski – 80 km)


Wielkie Jeziora Mazurskie już w średniowieczu były jednym z głównych szlaków kMiniatura: 2007-03-29 00:20:43 Ryn-port (45)omunikacyjnych wschodniej części państwa krzyżackiego. Zapraszamy Państwa do podróży tropami komturów ryńskich, wielkich mistrzów krzyżackich, królów pruskich i cesarzy niemieckich. Decydując się na spływ tym szlakiem, w pełni doświadczycie Miniatura: 2007-03-29 00:26:26 kajaki1 (47)Państwo atrakcyjności i piękna Ziemi Giżyckiej. Proponujemy przepłynąć go w kilka dni. Rozpoczynamy w Rynie, u podnóża zamku krzyżackiego, skąd jeziorem Ryńskim płyniemy na południe, docierając do jez. Tałty. Trzymając się lewego brzegu docieramy do Kanału Tałckiego, którym wpływamy na jez. Tałtowisko. Jest to 14 km szlaku. Przecinamy je, mijamy zatokę i wieś Zielony Gaj. Wpływamy do kanału Mioduńskiego, który prowadzi nas do wsi Szymonka. Istnieje tu możliwMiniatura: 2007-03-29 00:23:42 Rydzewo (46)ość uzupełnienia zapasów i zatrzymania się na nocleg. Następnie z jez. Szymoneckiego przedostajemy się w kierunku północnym na jez. Jagodne, którym po przepłynięciu 7 km, docieramy do Kanału Kula – “mazurskiego równika”. Następnym punktem spływu jest jez. Boczne. Płynąc nim, po prawej stronie mijamy tuMiniatura: 2007-03-29 00:37:06 Gizycko-most1 (50)rystyczną miejscowość Rydzewo. Z jeziora Boczne wpłyniemy na wody Niegocina. Od Giżycka dzieli nas 8 km. Sugerujemy poruszanie się wzdłuż zachodniego brzegu. Mijamy miejscowość Wilkasy, wzgórze z krzyżem św. Brunona i dopływamy do Giżycka. Następnie Kanałem Łuczańskim docieramy do jez. Kisajno. Alternatywnym rozwiązaniem jest przeprawa Kanałem Niegocińskim i Miniatura: 2007-03-29 00:30:15 kajaki2 (48)Jez. Tajty przez miejscowość Piękna Góra. Na Kisajnie występują liczne wyspy stanowiące rezerwaty ptactwa wodnego. Trzymając się wschodniego brzegu po pokonaniu ok. 10 km dopływamy do Półwyspu Królewski Róg. ProMiniatura: 2007-03-29 00:33:30 szlak1 (49)ponujemy skierować się na zachód, na widoczny Półwysep Fuledzki Róg, po minięciu którego wpłyniemy na jez. Dobskie, będące ostoją kormoranów. Z jez. Dobskie wracamy ponownie na otwarte wody jez. Dargin, skąd możemy się udać na północ w kierunku Sztynortu i Węgorzewa, lub “łabędzim szlakiem” wrócić do Giżycka, kończąc spływ.


Media RSS

Archiwum informacji