Wędkarstwo

Wędkarski niezbędnik

Teren powiatu giżyckiego to obszar, na którym panują doskonałe warunki do uprawiania wędkarstwa. Zlokalizowanych jest tu ponad 110 jezior, należących do gospodarstw rybackich, Polskiego Związku Wędkarskiego i osób prywatnych. Głównym kompleksem wodnym powiatu jest system jezior Niegocin i Kisajno, wchodzących w skład Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Wymienione akweny połączone są Kanałem Łuczańskim w Giżycku, miejscem szczególnie ulubionym przez wędkarzy.

Na terenie powiatu przeważają jeziora sielawowe i leszczowe. Większość posiada słabo rozwinięte linie brzegowe, przeważnie zalesione z małymi odcinkami plaż. W części południowej powiatu na terenie miasta Giżycka, gmin Giżycko i Ryn (jeziora: Niegocin, Boczne, Jagodne, Szymoneckie, Szymon, Tałty i Ryńskie) dominującym gatunkiem ryb jest płoć, sandacz, leszcz, szczupak, okoń i węgorz. W części północnej, miasto Giżycko i gmina Giżycka (jeziora: Kisajno, Dargin, Dobskie) przeważają leszcze, płocie, szczupaki i okonie. Zlokalizowane na terenie gmin Miłki, Kruklanki i Wydminy jeziora: Wojnowo, Buwełno, Okrągłe, Skomack, Dejguny, Gołdopiwo, Wydmińskie, Gawlik są z kolei naturalną ostoją leszcza, płoci, krąpia, okonia i szczupaka.

W okresie zimowym, lodowe połacie na jeziorach stwarzają możliwość dotarcia i połowu w miejscach niedostępnych w innych porach roku, dlatego też systematycznie zwiększa się grono zwolenników tej formy wędkarstwa. Walory jezior docenione zostały również przez sportowców. Rokrocznie sezon rozpoczynają w maju Mistrzostwa Giżycka w Wędkarstwie Spławikowym, rozgrywane na Kanale Łuczańskim. Najoryginalniejszą imprezą są natomiast Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie ?Drapieżnik?, organizowane przez Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie na jeziorze Kisajno. Odbywają się tu także, często w randze mistrzostw Polski, zawody różnych środowisk społecznych, branżowych, mundurowych czy kół wędkarskich.

Miniatura: 2007-05-10 13:03:53 wędkarze (157) Miniatura: 2007-05-10 13:04:46 wędkarze1 (158) Miniatura: 2007-05-10 13:05:30 wędkarze2 (159)


Media RSS

Archiwum informacji