Dekalog wędkarza

Dekalog wędkarza – czyli nie tylko wędka czyni Cię wędkarzem


DEKALOG WĘDKARZA:

1. Nie jesteś panem natury, tylko jej równoprawną cząstką. Kiedy godzisz w nią, godzisz w  siebie. Nie żądaj od niej więcej niż to konieczne.
2. Z wody powstałeś i dzięki niej żyjesz. Dbaj o nią tak, by żyć i korzystać z niej mogły Twoje dzieci i wnuki.
3. Żeby wygrać z rybą, najpierw musisz wygrać ze sobą.
4. Walcz zawsze sam, szlachetnie i do końca, narzędziem tak delikatnym, jak to możliwe.
5. Jeśli nie umiesz dać rybie szansy, nie wędkuj. Zostań rybakiem.
6. Nie sprzęt uczyni Cię mistrzem, lecz umiejętność zrozumienia przyrody. Bądź więc względem niej cierpliwy i pokorny.
7. Nie żądaj od innych więcej niż od siebie samego. Bierz tylko tyle, ile chciałbyś pozwolić innym.
8. Bądź prawdziwym wędkarzem, nie pozostawiaj po sobie śladu w łowisku i na brzegach.
9. Uszanuj łowisko kolegi i nie wchodź na nie, póki Cię nie zaprosi.
10. Nie łów ryb dla zysku ani dla zabawy. Co chcesz zabrać – zabij, co uwolnić – wypuść, zawsze od razu, nigdy ponad miarę.

MANDATY

Niewiedza wcale nie jest usprawiedliwieniem. W środowisku wędkarskim mówi się o różnych konsekwencjach nielegalnego wędkowania, ale tak dokładnie nikt nie wie co za co, za ile, ile to kosztuje, itp. Przedstawiamy zatem przepisy i kary za wykroczenia, określone w Ustawie o Rybactwie Śródlądowych /u.r.ś/.

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY:

*Dokonywanie amatorskiego połowu ryb bez posiadania wymaganych dokumentów – 200 zł. art. 27 ust. 1 pkt 2 u.r.ś.

*Dokonywanie amatorskiego połowu ryb:

1/ o wymiarach ochronnych – 100 zł
2/ w okresie ochronnym – 200 zł
3/ w odległości mniejszej niż 50 m od budowli, urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę – 100 zł
4/ łososiowatych i lipieni – więcej niż jedną wędką ? 200 zł
5/ wędką w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa – 200 zł
6/ wędką w odległości mniejszej niż 75 m od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą – 100 zł
7/ wędką przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem ? 200 zł
8/ art. 27 ust. 1 pkt 3 u.r.ś. Dokonywanie amatorskiego połowu raka błotnego lub raka szlachetnego – 300 zł
9/ brak rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb – 200zł
10/ nie wykonanie przez uprawnionego do rybactwa obowiązku trwałego oznakowania narzędzi rybackich w sposób umożliwiający ustalenie ich właściciela – 200 zł

W tym przypadku przedstawiono tylko kary dla wędkarzy, ale mają one zastosowanie także dla rybackich użytkowników wód. Pamiętajcie: kontrola następuje podczas wędkowania.

Połamania kija!!!

Opracowanie : “Foto Kaśka”  Giżycko


Media RSS

Archiwum informacji