Łowiska

Łowiska

Jezioro Babka (Żywki Małe)

Powierzchnia: 35,9 ha
Głębokość: max. – głębokość śred. 11,0 m ? 3,5 m

Jezioro położone ok. 10 km na północny wschód od Giżycka. Zbiornik w otoczeniu pól i łąk o średnio rozwiniętej linii brzegowej, dno muliste, dominują płocie, liny, szczupaki i leszcze.

Jezioro Boczne

Powierzchnia: 183,0 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 17,0 m – 8,6 m

Jezioro położone około 10 km na południe od Giżycka. Obrzeża przeważnie płaskie lub łagodnie wyniesione, dominują leszcze, płocie, szczupaki, sandacze.

Jezioro Brożówka

Powierzchnia: 59,7 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 9,0 m ? 4,0 m

Jezioro położone około 12 km na północny wschód od Giżycka. Płytki zbiornik o nierozwiniętej linii brzegowej, łagodnej ławicy i regularnej rzeźbie dna. Występują leszcze, szczupaki, sandacze, płocie, okonie, węgorze.

Jezioro Buwełno

Powierzchnia: 360,6 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 49,1 m ? 12,5 m

Rynnowe jezioro leżące na południe od Giżycka. Linia brzegowa urozmaicona półwyspami i zatokami. Jezioro atrakcyjne wędkarsko, występują: szczupak, sieja, węgorz, sandacz, miętus, lin, jaź.

Jezioro Byczek ? Wyszowackie

Powierzchnia: 14,7 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 9,1 m ? 3,7 m

Jezioro położone około 15 km na południe od Giżycka, zbiornik w otoczeniu pól i łąk, miejscami podmokłych, o miernie rozwiniętej linii brzegowej, dnie mulistym. Występują: płocie, leszcze, szczupaki, karasie oraz tołpygi.

Jezioro Dejgunek

Powierzchnia: 42,9 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 16,0 m ? 5,0 m

Jezioro położone około 8 km na zachód od Giżycka, zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej, regularnej rzeźbie, w bezleśnej okolicy, w otoczeniu pól i łąk. Dominują: płocie, leszcze, węgorze, sandacze i liny.

Jezioro Dejguny

Powierzchnia: 765,3 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 45,0 m ? 12,0 m

Jezioro położone około 8 km na zachód od Giżycka, zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej, z jedną zadrzewioną wyspą. Rzeźba dna urozmaicona, z licznymi zagłębieniami. Obrzeża zróżnicowane, w części południowej przeważnie płaskie, w północnej wysokie, miejscami strome. Dominują płocie i sielawy, znaczny udział mają leszcze, szczupaki i okonie, występują też węgorze, sieje, liny, miętusy (łowione w zimie przez wędkarzy).

Jezioro Dobskie

Powierzchnia: 1776 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 22,5 m ? 7,9 m

Zachodnie jezioro w kompleksie Mamr, jezioro z obrzeżami jest rezerwatem przyrody. Charakter brzegów urozmaicony, po części pagórkowaty, niekiedy stromy. Od wschodu i zachodu odcinki płaskie i podmokłe, miejscami brzegi niedostępne, od południa kępy leśne. Występują: sieja, leszcz, szczupak, płoć, okoń, jaź, miętus i inne. Jezioro objęte strefą ciszy.

Jezioro Dubinek k. jez. Łękuk

Powierzchnia: 12,1 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 6,2 m ? 2,5 m

Linowo-szczupakowe jezioro leżące około 12 km na północny wschód od Wydmin, w otoczeniu lasów skraju Puszczy Boreckiej. Północne brzegi jeziora wysokie i strome, pozostałe niskie.

Jezioro Gawlik

Powierzchnia: 416,8 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 12,6 m ? 6,0 m

Jezioro położone około 20 km na wschód od Giżycka. Rozwinięta linia brzegowa, z dziesięcioma wyspami. Rzeźba obrzeży urozmaicona, na przemian wysokie i niskie, zajęte przez pola i łąki. Występują węgorze, sandacze, szczupaki, leszcze i liny.

Jezioro Gołdopiwo

Powierzchnia: 862,5 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 26,9 m ? 11,8 m

Jezioro położone 12 km na północny wschód od Giżycka. Mało urozmaicona rzeźba dna, bez nagłych spadków, miejscami piaszczyste. Brzegi przeważnie wysokie, miejscami strome, pn-zach. brzegi oraz części wsch. niskie i podmokłe. Pogłowie ryb urozmaicone, m.in. sieja, leszcz, szczupak, sandacz, węgorz, okoń, płoć, jaź.

Jezioro Grajewko

Powierzchnia: 42,7 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 9,0 m ? 5,0 m

Jezioro leżące na zachodnich obrzeżach Niegocina, z którym łączy się krótkim kanałem. Mało rozwinięta linia brzegowa, dość regularna rzeźba dna. Występują leszcze, płocie, szczupaki, sandacze, liny i inne.

Jezioro Guber
Powierzchnia: 180 ha
Głębokość: max. 2,0 m
Jezioro położone około 4 km na północ od Rynu. Akwen o urozmaiconej linii brzegowej, pełen półwyspów, zatok i wysp, systematycznie zarastający trzciną, sitowiem, itp.

 

Jezioro Kąpskie

Powierzchnia: 20,1 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 5,8 m ? 2,7 m

Linowo-szczupakowe jezioro leżące około 5 km na płd-wsch od Giżycka w otoczeniu pól i łąk. Miernie rozwinięta linia brzegowa.

Jezioro Kisajno

Powierzchnia: 1896 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 25,0 m ? 8,4 m

Jezioro sąsiadujące z zachodnimi obrzeżami Giżycka, najbardziej na południe wysunięty zbiornik z kompleksu Mamr. Rozwinięta linia brzegowa, jezioro urozmaicone półwyspami i zatokami oraz 18 wyspami, które są ścisłym rezerwatem ptactwa wodnego. Dobijanie i wstęp na wyspy jest zabroniony. Zbiornik wyraźnie podzielony na część południową, płytszą, z wyspami i obficie zarośniętą oraz północną, głębszą, o mniej rozwiniętej linii brzegowej. Brzegi przeważnie niskie i płaskie. Występują: leszcze, płocie, szczupaki, liny, węgorze i inne.

Jezioro Kruklin

Powierzchnia: 356,4 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 25,1 m ? 4,9 m

Jezioro położone około 10 km na wschód od Giżycka. Zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej, z wieloma zatokami, półwyspami i pięcioma niewielkimi wyspami. Rzeźba dna urozmaicona. Brzegi na ogół płaskie, miejscami łagodnie wyniesione. Występują m.in. leszcze, węgorze, liny, karasie, płocie, sumy i jazie. Południowo ? zachodnie obrzeża ? rezerwat ptaków Kożuchy.

Jezioro Łękuk k. jez. Gołdopiwo

Powierzchnia: 20,7 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 12,5 m ? 4,6 m

Jezioro położone około 5 km na wschód od Gołdopiwo, na wschodnich obrzeżach Puszczy Boreckiej. Niewielki zbiornik leszczowy, w otoczeniu pól, łąk i lasów.

Jezioro Łękuk k. Orłowa

Powierzchnia: 80,6 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 5,0 m ? 2,7 m

Sandaczowe jezioro leżące około 25 km na wschód od Giżycka, na obrzeżach Puszczy Boreckiej. Wydłużony, płytki zbiornik o średnio rozwiniętej linii brzegowej, wysokich i stromych brzegach.

Jezioro Miłkowskie

Powierzchnia: 23,7 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 15,0 m ? 4,2 m

Jezioro położone na południowy wschód od Niegocina. Wydłużony leszczowy zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej, brzegi wysokie, a wschodnie łagodnie wyniesione.

Jezioro Niegocin

Powierzchnia: 2600,0 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 39,7 m ? 9,9 m

Jezioro położone na południe od Giżycka, zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo urozmaiconej rzeźbie dna, z licznymi zagłębieniami i płyciznami sródjeziornymi oraz trzema małymi wyspami. Brzegi jeziora przeważnie niskie i płaskie, po płn.-zach. stronie występują odcinki wyższych brzegów, miejscami stromych. Pogłowie ryb bardzo urozmaicone, występuje 16 gatunków ? przeważają leszcze, płocie, węgorze, sandacze i szczupaki.

Jezioro Okrągłe k. Szczybał Giżyckich

Powierzchnia: 37,8 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 7,3 m ? 3,8 m

Linowo-szczupakowe jezioro położone około 8 km na południowy zachód od Giżycka. Nierozwinięta linia brzegowa, brzegi pagórkowate.

 

Jezioro Ołów
Powierzchnia: 0,614 km?
Głębokość: max. – głębokość śred. 40,1 m – 13 m
Jezioro polodowcowe, położone w środkowej części gminy Ryn, u podnóża ryńskiego zamku. Zbiornik o słabo rozwiniętej linii brzegowej, brzegach pagórkowatych, miejscami stromych, otoczonych polami, łąkami, a w północno-wschodniej części lasem, po części podmokłym. Występuje w nim sielawa, sieja, leszcz, szczupak, okoń, węgorz, lin, płoć.

 

Jezioro Paproteckie

Powierzchnia: 27,8 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 7,2 m ? 3,5 m

Jezioro położone na południe od Niegocina. Miernie rozwinięta linia brzegowa, z małą wysepką u południowych krańców, muliste dno. Występują: węgorze, sandacze, karasie i leszcze.

Jezioro Róg k. jez. Łękuk

Powierzchnia: 22,0 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 3,8 m ? 2,1 m

Hodowlane linowo-szczupakowe jezioro położone około 25 km na wschód od Giżycka. Brzegi jeziora w części środkowej wysokie, strome, pozostałe płaskie, otoczone polami i łąkami.

Jezioro Rudzkie

Powierzchnia: 28,9 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 7,9 m ? 3,1 m

Jezioro położone około 5 km na południe od Giżycka. Linowo-szczupakowy zbiornik w otoczeniu pól i łąk, o brzegach przeważnie wysokich, miejscami stromych, przy krańcach północnych i południowych niskich i płaskich.

Jezioro Sołtmany

Powierzchnia: 180,0 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 12,5 m ? 5,5 m

Jezioro położone około 15 km na wschód od Giżycka. Zbiornik o średnio rozwiniętej linii brzegowej, z czterema niewielkimi wysepkami, dno twarde, miejscami muliste. Występują: sandacz, szczupak, leszcz, płoć, trafia się sieja.

Jezioro Szymon
Powierzchnia: 154 ha
Głębokość: max. 3 m
Jezioro ma kształt owalny, otacza je bagnisty teren. Jest naturalnym tarliskiem wielu gatunków ryb.

Jezioro Tajty

Powierzchnia: 256,0 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 34,0 m ? 7,5 m

Jezioro położone na zachód od Giżycka, w bliskim sąsiedztwie miasta. Zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej. Rzeźba obrzeży urozmaicona, przeważnie płaskie, miejscami łagodnie wyniesione, część północnych obrzeży zajmują podmokłe łąki i torfowiska. Dno i stoki muliste, odcinki piaszczyste, wypłycenia i górki podwodne. Pogłowie ryb urozmaicone, przeważają leszcze, płocie i szczupaki.

Jezioro Tryd

Powierzchnia: 51,6 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 2,4 m ? 0,9 m

Karasiowy, płytki zbiornik około 5 km na północ od Giżycka. Zbiornik o niskich, płaskich brzegach, w otoczeniu łąk, miejscami podmokłych, torfowiskowych.

Jezioro Ublik Wielki

Powierzchnia: 193,5 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 32,5 m ? 8,9 m

Jezioro położone około 15 km na południe od Giżycka. Rynnowy zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej, brzegach wysokich, pagórkowatych, miejscami stromych, w otoczeniu pól, łąk, pastwisk i małych kęp leśnych. Występują m.in. szczupaki, sieje, leszcze, liny i płocie.

Jezioro Upałckie Małe

Powierzchnia: 11,2 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 8,0 m ? 3,6 m

Jezioro położone około 5 km na południowy wschód od Giżycka. Mały linowo-szczupakowy zbiornik o nierozwiniętej linii brzegowej, regularnej rzeźnie dna, w otoczeniu pól i łąk, w pagórkowatej okolicy.

Jezioro Upałckie Wielkie

Powierzchnia: 23,0 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 3,3 m ? 1,7 m

Jezioro położone około 5 km na południowy wschód od Giżycka. Płytki, linowo-szczupakowy zbiornik o dnie wyrównanym, w otoczeniu pól, łąk i zabudowań wsi Upałty.

Jezioro Wilkasy Wielkie

Powierzchnia: 32,6 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 2,0 m ? 0,9 m

Płytkie jezioro położone na południe od Giżycka. Zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej, w otoczeniu pól i łąk, od pd-wsch. zabudowań Wilkas. Jezioro obficie zarośnięte. Przeważają liny, karasie, szczupaki.

Jezioro Wojnowo

Powierzchnia: 176,3 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 14,2 m ? 6,3 m

Rynnowe jezioro leżące w bezleśnej okolicy, na płd.-wsch. od Niegocina, w odległości 10 km od Giżycka. Zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej, dnie piaszczysto-gliniastym, brzegach wysokich, pagórkowatych, miejscami stromych. Występują sandacze, okonie, leszcze, płocie, węgorze.

Jezioro Wojsak

Powierzchnia: 35,2 ha

Głębokość: max. 1,9 m

Jezioro położone na płn.-zach. obrzeżach Giżycka, bardzo płytki i zarośnięty zbiornik o mulistym dnie. Jezioro karasiowe, występują też szczupaki, liny, okonie i płocie.

Jezioro Wydmińskie

Powierzchnia: 336,6 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 9,8 m ? 3,0 m

Jezioro położone około 15 km na wschód od Giżycka. Zbiornik sandaczowy o bardo rozwiniętej linii brzegowej, z liczynymi zatokami, półwyspami i ośmioma wyspami. Brzegi przeważnie wysokie, miejscami strome, płd.-wsch. niskie.

Jezioro Żabinki

Powierzchnia: 40,1 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 42,5 m ? 9,1 m

Jezioro położone około 20 km na północny wschód od Giżycka, w sąsiedztwie z jeziorem Gołdopiwo. Głęboki zbiornik o miernie rozwiniętej linii brzegowej, muliste dno. Dominują liny, płocie i szczupaki.

Jezioro Żywki

Powierzchnia: 20,5 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 9,5 m ? 3,4 m

Jezioro położone około 12 km na wschód od Giżycka. Średnio rozwinięta linia brzegowa, muliste dno, brzegi przeważnie wysokie, miejscami strome. Przeważają leszcze, liny, płocie i szczupaki.

Jezioro Żywy

Powierzchnia: 118,8 ha

Głębokość: max. – głębokość śred. 24,5 m ? 6,0 m

Jezioro położone około 18 km na wschód od Giżycka. Rozwinięta linia brzegowa, dno twarde, kamieniste, brzegi wysokie, odcinkami strome. Pogłowie ryb urozmaicone: sandacz, szczupak, leszcz, płoć, okoń i inne.


Media RSS

Archiwum informacji