Przepisy

Przepisy – wędkowanie w świetle prawa.


Ogólne zasady wędkowaniazgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb

Aby wędkować potrzebne są generalnie dwie rzeczy:
1) karta wędkarska
2) stosowne (do wody) zezwolenie / licencja

Stosownie do Ustawy o Rybactwie Śródlądowym ( Dz.U. 2003 nr: 17 poz.160) i rozporządzeniu do niej, do wydawania kart wędkarskich upoważniony jest starosta, aktualny do stałego miejsca zamieszkania. Aby otrzymać ten dokument należy złożyć egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb.
W województwie warmińsko-mazurskim egzamin kosztuje:
a) dorośli – 30 zł
b) dzieci i młodzież szkolna – gratis.

Z posiadania kart wędkarskich zwolnione są: dzieci do 14 roku życia i cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce. Dzieci te mogą wędkować tylko z opiekunem w ramach łowiska i dziennego limitu połowu. Nie posiadanie tego dokumentu sankcjonuje 200 zł mandatu.

Łowienie ryb spokojnego żeru:
1. Ryby spokojnego żeru na przynęty naturalne, można łowić równocześnie na dwie wędki. Zaleca się: stosowanie zestawów wykonanych z materiałów nietoksycznych.
2. Użytkownik wody może określić dopuszczalną ilość zanęty w danym łowisku.
3. Wędkarz łowiący ryby na przynęty naturalne, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
a/ łowiąc z brzegu – 10 m
b/ przy łowieniu z łodzi – 25m
c/ między łodzią a brzegiem – 50m

Zasady dotyczące łowienia ryb drapieżnych:
1. Łowienie ryb drapieżnych na przynęty naturalne, dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.
2. Łowiąc ryby metodą spinningową lub trollingową wolno używać tylko jednej wędki uzbrojonej w jedną przynętę sztuczną.
3. Łowiąc ryby drapieżne na przynęty sztuczne obowiązuje zachowanie odległości pomiędzy wędkującymi:
– łowiąc z brzegu – 30 metrów,
– łowiąc z łodzi lub brodząc – 50 metrów.

Łowienie ryb spod lodu:
1. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest wyłącznie przy użyciu jednej wędki.
2. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty.
3. Łowiąc ryby spod lodu należy wykonywać otwory o średnicy nie większej niż 20 cm. Między otworami należy zachować odstęp nie mniej niż 1 metr.
4. Wędkujący na lodzie powinni zachować pomiędzy sobą odstęp nie mniej niż 10 metrów.
5. Zabrania się łowienia ryb spod lodu w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.
6. Ryby złowione spod lodu, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu.

Opracowanie : “Foto Kaśka” Giżycko


Media RSS

Archiwum informacji